Mededingingsrecht

Advocaat mededingingsrechtiStock_38282000_XLARGE

Eerlijke concurrentie is belangrijk voor de vrije markt. Om een voorsprong op concurrenten te behalen of te behouden,
zoeken ondernemers de grenzen van de mededingingsregels op. Zij hebben behoefte aan een juridische partner die scherp
in de gaten houdt of wat zij doen, binnen die grenzen blijft. Van Diepen Van der Kroef behoedt u en zet indien gewenst een complianceprogramma voor u op. En krijgt u toch een claim, dan bouwen onze advocaten de best denkbare verdedigingslinie op.

Anderzijds zijn er ondernemers die schade lijden doordat zakenpartners of concurrenten de regels overtreden. Bijvoorbeeld door kartelvorming of misbruik van de economische machtspositie. Heeft u schade geleden als gevolg van een inbreuk op de mededingingsregels, dan voeren onze advocaten uw rechtszaak voor schadeloosstelling. Ook helpen zij u overtreders te melden bij de Europese Commissie of de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Expertise mededingingsrecht

Wij hebben kennis en ervaring onder meer inzake:

  • Beoordelen of contractuele afspraken in lijn zijn met het mededingingsrecht
  • Beoordelen of bedrijfsvoering aan het mededingingsrecht voldoet
  • Beoordelen van (on)mogelijkheden bij concentratievorming en non-concurrentiebedingen
  • Meldingen en procedures bij de ACM of de Europese Commissie
  • Kwesties omtrent kartelvorming (zoals prijsafspraken)
  • Mededingingsrechtelijke aandachtspunten bij aanbestedingen
  • Misbruik van economische machtspositie
  • Compliance programma’s
  • Overheidssubsidies
  • Schadeclaims als gevolg van overtreding mededingingsregels

Heeft u advies nodig? Wij helpen u graag. Neem contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd in het mededingingsrecht.

Mededingingsrecht naast andere juridische expertises

Onze advocaten mededingingsrecht werken vaak samen met onze specialisten M&A, ondernemingsrecht, aanbestedingsrecht, vastgoed, intellectueel eigendomsrecht en Europees recht. Wij begeleiden cliënten bij grensoverschrijdende activiteiten. In voorkomende gevallen verwijzen wij naar onze afdelingen Duits recht, Frans recht of Japans recht.