Nieuws

Failliet! Wat nu?

In Nederland worden jaarlijks een kleine 10.000 faillissementen uitgesproken. Alhoewel het aantal faillissementen zich de laatste jaren leek te stabiliseren en in aantal zelfs iets afnam, is het maar zeer de vraag of dit aantal door de economische crisis de komende tijd niet weer zal toenemen. Eén ding is zeker, de economische malaise treft iedereen. […]

Lees meer

BUMA/STEMRA onder vuur

Krachtens de Auteurswet zijn de creaties van muziekauteurs beschermd. Voor het gebruik van deze creaties moet dan ook worden betaald. Nu het voor rechthebbenden vrijwel ondoenlijk zal zijn om zelf achter de vele muziekgebruikers aan te gaan en de verschuldigde vergoeding te innen, wordt dit meestal overgelaten aan een collectieve beheersorganisatie. In Nederland is dat […]

Lees meer

Digitale schandpaal: zegen of vloek?

Het recht op privacy is een belangrijk grondrecht. Tegen privacyschendingen moet worden opgetreden. Met deze stelling zal de gemiddelde burger het wel eens zijn. Het al dan niet mogen nagelen aan de digitale schandpaal van criminelen, ligt echter beduidend gevoeliger. De aankondiging door de voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp) van een voorgenomen wijziging […]

Lees meer

Lakemanleed

De bepaaldelijk niet onomstreden Pieter Lakeman strijdt met de stichting Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI), van welke stichting hij sinds 1976 voorzitter is, tegen vermeende onregelmatigheden in de bedrijfsvoering bij grote bedrijven en accountants. Het meest spraakmakende moment uit de carrière van Lakeman vormt wellicht zijn aandeel in het faillissement van DSB Bank. In 2009 […]

Lees meer

TROS op radar Commissariaat

Een publieke omroep kan twee doodzondes plegen. Ten eerste kan de omroep zwichten voor de wensen van sponsors en het sponsorverbod overtreden. Ten tweede kan de omroep zich schuldig maken aan het zogenaamde dienstbaarheidsverbod, hetgeen inhoudt het dienstbaar zijn aan het maken van winst door derden. Het Commissariaat voor de Media, de mediawaakhond, houdt de […]

Lees meer

“Foute satire”

Afgebeeld worden als oorlogsmisdadiger generaal Ratko Mladic. Leuke satire? Ron Boszhard vindt van niet. Hij is allerminst blij met de “grap” die met hem is uitgehaald. In de VARA-gids van vorige week staat Boszhard in de rubriek LuckyTV als Mladic afgebeeld. De foto blijkt gefotoshopt. Door het bijschrift met handtekening zou je echter kunnen denken […]

Lees meer

Pornobaron

Het is bepaald niet fijn om in de media voor ‘pornobaron’ te worden uitgemaakt. Het overkwam voormalig PVV-Kamerlid James Sharpe vorig jaar in het programma PowNews, nadat bleek dat het bedrijf waarvan Sharpe CEO was twee keer een boete was opgelegd door de “Hongaarse NMA” in verband met ‘onregelmatigheden’ rond het aanbieden van erotische SMS-dating […]

Lees meer

Hilversum Bob

Het zijn roerige tijden in Hilversum. Nu het huidige kabinet het bezuinigen tot kunst heeft verheven, moet Hilversum voor zijn toekomst vrezen. In het regeerakkoord staat dan ook dat het kabinet maar liefst 200 miljoen euro op de publieke omroep wil bezuinigen, desnoods als dit ten koste gaat van één televisienet. Het is ook geen […]

Lees meer

De eeuwige strijd om televisieformats

Vorige week werd bekend dat het duo Gerard Joling en Gordon, bekend onder de illustere naam “Geer en Goor”, plannen hebben om een speelfilm te maken. De film, die naar verluidt Geer en Goor, The Movie zal gaan heten, zal worden gebaseerd op het televisieprogramma Joling & Gordon Over de Vloer. Mogelijk dat dit voornemen […]

Lees meer

Reclamesoaps

In 2004 werd de energiemarkt vrijgegeven om de concurrentie tussen energieleveranciers te bevorderen en de consument meer keuzevrijheid te geven. Sindsdien wordt door de vele energieleveranciers een hevige strijd gevoerd om de gunst van de consument. In de liefde en in zaken is alles geoorloofd, moet de Nederlandse Energie Maatschappij (NEM) hebben gedacht, bekend geworden […]

Lees meer