Nieuws

Bodemverontreiniging: ‘De vervuiler betaalt. Toch?’

Lees meer

Vuistregels groene lijst missen maatstaf verontreiniging

Lees meer

Noot bij Rb. Den Haag 28 januari 2009 (Norma/NL Kabel)

Norma heeft op basis van artikel 14 WNR géén aanspraak op een vergoeding van kabelexploitanten, omdat die exploitanten de programma’s niet ‘heruitzenden’. Ook op grond van artikel 45d Aw jo. artikel 4 WNR heeft NORMA geen aanspraak jegens kabelexploitanten, omdat kabelexploitanten geen filmproducenten zijn in de zin van de wet. Met zijn moeilijk te doorgronden […]

Waarom Creative Commons niet kan werken

CreativeCommons (CC) is het ‘bottom-up’ antwoord op de voortdurende expansie van de intellectuele eigendomsrechten. Het belangrijkste doel van het CC-project is het hergebruik van auteursrechtelijk beschermde werken te bevorderen – Lessig, de goeroe van de beweging, spreekt graag van het ‘remixen’ van werken. Dit doel, waarvoor men alleen maar sympathie kan hebben, kan echter onmogelijk […]

De regisseur en de omroep: wordt het ooit nog wat?

Regisseurs beklagen zich over het wangedrag van omroepen. Omroepen – zelfs de publieke – gaan schandalig om met regisseurs. Ze dwingen de regisseur zijn auteursrecht te verkwanselen. Een ‘actiebrief’ van de DDG van juni 2007 aan minister Plasterk bevat een schrijnend voorbeeld: een omroep wilde een regisseur pas een nieuw contract aanbieden, als die regisseur […]

Export groenelijstafval steeds moeilijker

Lees meer

UN-immunity disregards fundamental human rights: A decision by the Court of Appeals at The Hague in the case of the Mothers of Srebrenica

Lees meer

Boek: Onrechtmatige daadvordering en aansprakelijkheid van bestuurders, De samenloop van de onrechtmatige daadvordering met bijzondere wettelijke aansprakelijkheidsgronden en de actio Pauliana.

Lees meer

Noot bij HvJEG 7 december 2006, zaak C 306/05 (SGAE/Rafael Hoteles)

Met de Auteursrechtrichtlijn is het recht van openbaar maken een Europese aangelegenheid geworden.[1] Dit is de eerste uitspraak van het HvJEG over de inhoud van het recht van immateriële openbaarmaking van artikel 3 van de richtlijn.[2] Niet langer heeft onze Hoge Raad het laatste woord daarover. Dat is nu aan het HvJEG – behalve waarschijnlijk […]

Lees meer

Noot Rb. Zwolle-Lelystad 3 mei 2006 (Stokke / Marktplaats)

Een aanbieder van een online veilingsite handelt niet onrechtmatig, als hij door gebruikers geplaatste advertenties niet preventief controleert op IE-inbreuken. Het is voldoende indien hij advertenties waarin inbreuk wordt gemaakt of waarmee objecten in strijd met een IE-recht worden aangeboden van zijn website verwijdert, nadat hij er door rechthebbenden op is gewezen. (art. 6:162 en […]