Nieuws

Kraak- en Leegstandwet aangenomen

Op 1 juni 2010 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kraken en Leegstand aangenomen. Hierdoor worden de regels ten aanzien van het kraken van gebouwen aangescherpt en krijgen gemeenten de mogelijkheid om een actief leegstandbeheer te voeren. De wet Kraken en Leegstand zal uiterlijk 1 oktober 2010 in werking treden. Op dit moment is kraken […]

De omgevingsvergunning: een verademing voor burgers en ondernemers?

Naar verwachting zal binnen enkele maanden de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden ingevoerd. Door de invoering van de Wabo worden 26 vergunningen en 1600 formulieren ondergebracht in één vergunning: de omgevingsvergunning. De termen bouwvergunning, aanlegvergunning en milieuvergunning etc. zullen verdwijnen. Ze vallen straks alle onder de noemer omgevingsvergunning.1 Ook het – recent ingevoerde – […]

“Vuilnisbakken” journalistiek

Hoge bomen vangen veel wind, luidt het aloude gezegde. Daarmee wordt vergoelijkt dat personen in hoge posities aanzienlijk meer moeten incasseren. Zo moet je bijvoorbeeld als politicus meer inbreuken op je privé-leven dulden dan gewone stervelingen zoals u en ik. Dat is de keerzijde van het zijn van een publiek figuur. Dat betekent natuurlijk niet […]

Lees meer

Wetsvoorstel kraken en leegstand

Op 1 juni 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Kraken en Leegstand aangenomen. De leegstand van kantoren, bedrijfsruimten en winkelpanden is een groot en onverminderd actueel probleem. Kraken wordt door de één gezien als een middel om leegstand te bestrijden, maar door de ander als een oneigenlijk en bot middel om leegstand te bestrijden. […]

Bespreking: mr. G.C. van Daal, Executoriaal en conservatoir verhaalsbeslag op aandelen in kapitaalvennootschappen en op certificaten daarvan

Lees meer

Geen vergoeding bij ontbinding zorgovereenkomst

Hoewel een zorgovereenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst betreft het een arbeidsrelatie met een bijzonder karakter. Het betreft een arbeidsrelatie met een gering toekomstperspectief en een aanzienlijk risico van beëindiging van de relatie op een niet door de werknemer gekozen moment. De continuïteit van de arbeidsrelatie valt of staat immers met de behoefte van […]

Lees meer

Concurrentiebeding niet meer geldig door ingrijpende functiewijziging en overgang van onderneming

InleidingWerknemer (42 jaar) is op 1 januari 1994 bij (de rechtsvoorgangster van) werkgever in dienst getreden in de functie van signing-medewerker. Werkgever richt zich op visuele communicatie voor winkelformules. Op 1 juli 1994 zijn partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd overeengekomen met een concurrentiebeding voor de duur van vijf jaar. Op 17 oktober 1998 is […]

“Vuilnisbakken” journalistiek

Hoge bomen vangen veel wind, luidt het aloude gezegde. Daarmee wordt vergoelijkt dat personen in hoge posities aanzienlijk meer moeten incasseren. Zo moet je bijvoorbeeld als politicus meer inbreuken op je privé-leven dulden dan gewone stervelingen zoals u en ik. Dat is de keerzijde van het zijn van een publiek figuur. Dat betekent natuurlijk niet […]

Lees meer

Noot bij Rechtbank Utrecht 12 mei 2010 (ROOS/Eredivisie C.V.) (kopie 1)

Noot bij Rb. Utrecht 12 mei 2010 (ROOS/Eredivisie C.V.) – LJN: BM4200. Het overnemen van flitsen van voetbalwedstrijden in nieuwsuitzendingen valt niet onder de nieuwsexceptie (art. 15 Aw), de citeerexceptie (art. 15a Aw) of de reportage-exceptie (art. 16a Aw), noch onder de daaraan gerelateerde beperkingen van de naburige rechten (artt. 10 sub a, b en […]

Noot bij Hof Amsterdam 4 mei 2010 (Koelewijn e.a./Sena) (kopie 1)

Noot bij Hof Amsterdam 4 mei 2010 (Koelewijn e.a./Sena), LJN: BM8012. Geluidsproducers hebben geen aanspraak op een Sena-vergoeding; zij kunnen als uitvoerend kunstenaar, noch als fonogrammenproducent in de zin van de WNR worden beschouwd. Hebben geluidsproducers aanspraak op naburige rechten? De vraag heeft menige pen in beroering gebracht.[1] Ze is ook al eens eerder aan […]