Nieuws

Valkuilen bescherming en exploitatie kwekersrecht

Bij de bescherming en exploitatie van kwekersrecht is het belangrijk om valkuilen te omzeilen, zodat een optimale bescherming en exploitatie van het (aangevraagde) kwekersrecht wordt bereikt. Hieronder zullen twee valkuilen worden besproken, waarvan wij in de praktijk regelmatig zien dat deze over het hoofd worden gezien. Bij de aanvraag van een kwekersrecht moet goed worden […]

Verborgen gebreken bij de aankoop van een woning

Vaak wordt gedacht dat een verkoper van een woning ten opzichte van de koper aansprakelijk is voor verborgen gebreken. Dit is doorgaans echter juist niet het geval. In NVM-koopaktes is standaard bepaald dat de woning wordt overgedragen in de staat waarin deze zich bevindt, met alle daarbij behorende zichtbare en onzichtbare gebreken. Het uitgangspunt is […]

Praktische tips voor het gebruik van algemene voorwaarden

In het zakelijk verkeer is het gebruik van algemene voorwaarden gemeengoed. Zo worden te pas en te onpas inkoopvoorwaarden of leveringsvoorwaarden gehanteerd. Deze “kleine lettertjes” zijn een belangrijk onderdeel van de overeenkomst, waarvan de waarde en relevantie nog wel eens wordt onderschat. Er is echter een aantal strikte vereisten waaraan dient te worden voldaan om […]

Nieuwe Groepsvrijstellingsverordening: vallen uw (distributie)overeenkomsten (nog) onder de vrijstelling?

Per 1 juni 2010 is een nieuwe Groepsvrijstellingsverordening verticale overeenkomsten (Vo 330/2010) van kracht. Ten opzichte van de oude Groepsvrijstellingsverordening verticale overeenkomsten (Vo 2790/1999) – die gold tot 31 mei 2010 – is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Voor op 31 mei 2010 bestaande overeenkomsten geldt dat zij vóór 31 mei 2011 aan de nieuwe […]

Lees meer

Stilzwijgende verlenging van abonnementen, lidmaatschappen en overige overeenkomsten niet meer mogelijk?

Consumenten ervaren het ongewenst stilzwijgend verlengen van lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten door ondernemingen als een grote bron van ergernis. De regering wil hieraan door middel van een nieuw wetsvoorstel een einde trachten te maken. Het wetsvoorstel heeft tot doel de huidige regels voor stilzwijgende verlenging van een abonnement of lidmaatschap en overeenkomsten te veranderen. […]

Eerdere dienstjaren bij andere entiteit binnen concern tellen niet mee bij A-factor

Onlangs heeft de kantonrechter Arnhem zich uitgelaten over de vraag of de dienstjaren die zijn doorgebracht bij een andere entiteit binnen het concern, dienen te worden meegeteld bij het bepalen van de A-factor voor de ontbindingsvergoeding. Inleiding Bij het antwoord op deze vraag speelt het volgende een rol. Er is sprake van opvolgend werkgeverschap indien […]

There’s no business, like show business

Het is komkommertijd. Dat betekent dat triviale gebeurtenissen al snel breeduit aandacht krijgen in de media. In deze periode van media-armoede viel mijn oog op een opmerkelijke rel rond het televisieprogramma Holland’s Got Talent. Voor diegenen die dit programma niet kennen, het betreft een amusementsshow waarbij iedereen die denkt talent te hebben voor heel televisiekijkend […]

Lees meer

De kabinetsformatie en het media- en auteursrecht

De meeste politieke partijen hadden in hun verkiezingsprogramma’s de nodige aandacht voor diverse media- en auteursrechtelijke aspecten. Op 9 juni heeft de kiezer gesproken. Is het formeren van een kabinet op grond van thema’s als economie, veiligheid en immigratie al een breinbreker. Het wordt niet makkelijker als wordt gekeken naar de standpunten met betrekking tot […]

Lees meer

Contractueel overeengekomen verval van niet-genoten vakantiedagen geldig?

Werknemer is werkzaam onder de algemeen directeur van Rabo Wielerploegen BV. Hij had gedurende zijn dienstverband recht op 35 vakantiedagen per jaar, die hij buiten het wielerseizoen kon opnemen. Vanwege de lengte van het seizoen en de drukte, kwam hij er niet aan toe om deze dagen op te nemen. Hij vordert nu een bedrag […]

De kabinetsformatie en het media- en auteursrecht

De meeste politieke partijen hadden in hun verkiezingsprogramma’s de nodige aandacht voor diverse media- en auteursrechtelijke aspecten. Op 9 juni heeft de kiezer gesproken. Is het formeren van een kabinet op grond van thema’s als economie, veiligheid en immigratie al een breinbreker. Het wordt niet makkelijker als wordt gekeken naar de standpunten met betrekking tot […]

Lees meer