Nieuws

Vergunningsplicht voor woningverhuur op komst?

“ Vergunningsplicht voor woningverhuur op komst ”, kopte het Parool op 15 februari 2018. De gemeente Amsterdam zou een vergunningsstelsel voor woningverhuur gaan invoeren. Hoe realistisch is de invoering van een dergelijk vergunningsstelsel in Amsterdam? Dat de Gemeente Amsterdam al lange tijd bezig is met plannen om verhuur van huurwoningen in de vrije sector te […]

Lees meer

Seminar Woningmarkt: Aansprakelijkheid van vastgoedadviseurs

Op 27 maart a.s. organiseren Vastgoedjournaal en Van Diepen Van der Kroef in het Amsterdam ArenA congrescentrum een seminar over de aansprakelijkheid van vastgoedadviseurs. Wat kunt u verwachten? Als makelaar bent u een essentiële adviseur van uw cliënten en een belangrijke schakel bij vastgoedtransacties, of dit nou de huur of koop van commercieel vastgoed of van […]

Lees meer

Lasse van Waegeningh maakt overstap naar Van Diepen Van der Kroef

Per 1 januari 2018 is Lasse van Waegeningh als advocaat verbonden aan Van Diepen Van der Kroef te Utrecht. Van Waegeningh is civielrechtelijk vastgoedadvocaat, met een bijzondere focus op huur/verhuur en koop/verkoop van commercieel vastgoed en zakelijke rechten in brede zin. Op deze terreinen treedt hij zowel adviserend als procederend op voor onder andere (vastgoed)beleggers, […]

Gemeente Amsterdam verkort maximale verhuurtermijn in Amsterdam van 60 naar 30 dagen

Het College van B&W van de gemeente Amsterdam heeft besloten om met ingang van 2019 de maximale toegestane termijn voor verhuur via AirBnB terug te brengen van 60 naar 30 dagen. Op dit moment bedraagt de – vanuit de gemeente toegestane – maximale termijn 60 dagen. Onder druk van diverse partijen (politieke partijen en bewonersgroepen) […]

Lees meer

Zet Amsterdam (deels) de rem op de handhaving bij woningdelen?

VVD en D66 maken zich in Amsterdam sterk voor legalisatie van 12.700 woningen die op 31 december 2016 door meer dan twee bewoners werden gedeeld, zo blijkt uit schriftelijke vragen van die fracties aan het College van B&W. Evert Baart, advocaat bij Van Diepen Van der Kroef, licht toe. https://vastgoedjournaal.nl/news/34268/zet-amsterdam-deels-de-rem-op-de-handhaving-bij-woningdelen- 

Lees meer

Eigendom door verjaring, hoe zit het ook al weer?

Met name in oude steden maar ook in buitengebieden is de kadastrale werkelijkheid niet altijd in overeenstemming met de situatie ter plaatse. Het komt dan ook regelmatig voor dat er tussen buren onderling en tussen burgers en gemeentes discussies ontstaan over de vraag wie eigenaar is van een bepaald stuk grond of waar de perceelgrens […]

Lees meer

Verhuurders, opgelet! Doe het niet (alleen) per e-mail!

Verhuurders, opgelet! Per 1 juli 2016 is het mogelijk om voor zelfstandige woningen eenmaal een huurovereenkomst voor de duur van korter dan twee jaar te sluiten (Wet doorstroming huurmarkt 2015: artikel 7:271 lid 1 BW). Om de huurovereenkomst te laten eindigen is dan geen opzegging nodig. De wet bepaalt echter wel dat de verhuurder ten […]

Heeft een makelaar recht op courtage na ontbinding koopovereenkomst?

Een verkoopmakelaar kan aanspraak maken op zijn courtage als de verkoper een niet-rechtsgeldig beroep op een ontbindende voorwaarde heeft aanvaard. Dat heeft de Hoge Raad 31 maart 2017 in een spraakmakend arrest besloten. In dit geval was de makelaar met de verkoper overeengekomen dat hij zou bemiddelen bij de verkoop van een woning. De woning […]

Lees meer

Ketensamenwerking: remedie tegen faalkosten?

Faalkosten en vertragingen voorkomen, wie wil dat niet! Jaarlijks gaan er vele tientallen miljoenen verloren bij de realisatie van infrastructuur- en bouwprojecten. Gemiddeld rond 10% van de omzet! Belangrijke oorzaken zijn de vaak gebrekkige communicatie en onvoldoende informatie. Dit leidt tot onduidelijkheden in functionele specificaties, kostbare ontwerpfouten of bouwfouten met vertraging en (onderlinge) faalkosten als […]

Lees meer

Hoofdverblijf in het huurrecht

  Het niet hebben van een hoofdverblijf kan voor de verhuurder van woonruimte een grond opleveren de huurovereenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen. Een huurder mag op grond van artikel 7:244 van het Burgerlijk Wetboek het gehuurde alleen in gebruik geven aan een derde als hij er zelf zijn hoofdverblijf heeft. Daarnaast speelt het […]

Lees meer
Whatsapp