Nieuws

Drones: wetgeving en aansprakelijkheid

Op 22 december 2015 stortte tijdens het WK slalom skiën in Madonna di Campiglio, Italië, een drone met televisiecamera in volle vaart neer, net achter de Oostenrijkse topskiër Marcel Hirscher. Volgens het onderzoek nadien haperde het toestel ineens, vermoedelijk veroorzaakt door een storing op de frequentie van het besturingssysteem. Op 17 april 2016 kwam een […]

Lees meer

Wet aanpak schijnconstructies en ketenaansprakelijkheid

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Daarover is reeds veel gezegd en geschreven. Op 1 juli 2015 is tevens de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) ingevoerd. Deze wet kan voor zowel werkgevers als opdrachtgevers grote gevolgen hebben. Deze wet is tot nu toe onderbelicht gebleven. De Wet aanpak […]

EVOA-contract overbrenging groene-lijstafval kent valkuilen en verbeterpunten

Dit artikel is verschenen in het magazine ‘Weg en Wagen’ nummer 76, juni 2015, jaargang 29. Weg en Wagen is een gratis e-magazine over vervoerrecht, douanerecht en transport van afval. Rubriek Transport van afval EVOA-contract overbrenging groene-lijstafval kent valkuilen en verbeterpunten / mr. Ron Laan Voor de overbrenging van afvalstoffen als bedoeld in de EVOA, […]

Lees meer

Wanneer kan je de overheid aansprakelijk stellen? Overheidsaansprakelijkheid en collectieve acties

Wie het niet eens is met een formeel besluit van een overheidsorgaan – zoals de vaststelling van een bestemmingsplan of de weigering van een vergunning –, kan daartegen vaak opkomen bij de bestuursrechter. De overheid aansprakelijk stellen Soms handelt de gemeente echter als private contractspartij van een ondernemer. In dat geval moet de gemeente – […]

Afroepen bankgarantie: afwijkende rechtspositie voor een derde-begunstigde?

Recentelijk is er door de Hoge Raad een nieuw arrest gewezen over de bankgarantie en de positie van een (derde-)begunstigde (financier). In het handelsverkeer vervult de bankgarantie een belangrijke rol; een ieder moet er blind op kunnen vertrouwen dat de voorliggende bankgarantie strekt tot zekerheid. De uitleg van een bankgarantie en de wijze waarop en […]

Conservatoir beslag: hoe wordt beslag gelegd en hoe wordt beslag opgeheven?

Het leggen van conservatoir beslag kan verstrekkende consequenties met zich meebrengen. Verscheidene conflicten kunnen aan een verzoek tot beslaglegging ten grondslag liggen. De gemene deler om conservatoir beslag te leggen is in de kern genomen dezelfde: de verhaalspositie in een vroegtijdig stadium zoveel mogelijk veilig stellen. In vergelijking met omringende landen verleent de Nederlandse voorzieningenrechter […]

Gewijzigde EEX-Verordening: veranderingen voor de internationale incassopraktijk

Met ingang van 10 januari 2015 wordt op internationaal privaatrechtelijke partijverhoudingen de gewijzigde EEX-Verordening (EG) 44/2001 (“EEX-Verordening”) toegepast. In internationale burgerlijke en handelszaken binnen de Europese Unie (“EU”) regelt de EEX-Verordening de tenuitvoerlegging en erkenning van buitenlandse vonnissen, alsmede de internationale bevoegdheid van de rechter. De recente wijzigingen zien onder meer op de afschaffing van […]

Forensenbelasting en eigen gebruik vakantiewoning

De Hoge Raad heeft recent bevestigd dat een gemeente geen forensenbelasting mag heffen wanneer de eigenaar in de verhuurbemiddelingsovereenkomst heeft opgenomen dat hij de vakantiewoning niet meer dan 90 dagen per jaar mag gebruiken. Dat de vakantiewoning de rest van het jaar niet verhuurd is geweest maakt dit niet anders. Ik schreef eerder een artikel […]

Dagvaarden in kort geding: waar let een voorzieningenrechter op bij het treffen van een voorlopige voorziening?

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kan een partij een onmiddellijke voorziening eisen bij de daartoe bevoegde voorzieningenrechter. De afdeling kort geding is een apart hiervoor ingericht specialisme binnen de zogenoemde civiele sector bij rechtbanken. In afwijking van de reguliere bodemprocedure is een zelfstandige procedure in kort geding niet met dezelfde waarborgen omkleed. […]

Aansprakelijkheid van bestuurders ten opzichte van schuldeisers; “bestuurders kunnen weer iets rustiger slapen”

Op 5 september 2014 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen over bestuurdersaansprakelijkheid ten opzichte van schuldeisers. In de zogenoemde Tulip Air-zaak ontzenuwt de Hoge Raad de gerezen onduidelijkheid en commotie die is ontstaan naar aanleiding het eerder gewezen Spaanse Villa-arrest. Ten gevolge van het Spaanse Villa-arrest is door een aantal schrijvers de suggestie gewekt […]

Whatsapp