Nieuws

Machtig Mooie Mensen

Marco Gerritsen is dit jaar de trotse nummer 27 in de lijst van “Machtig Mooie Mensen” in de editie van INTO Business. In deze lijst staan de T0P 50 van personen die Haarlem verrijken.

Lees meer

Reclamesoaps

In 2004 werd de energiemarkt vrijgegeven om de concurrentie tussen energieleveranciers te bevorderen en de consument meer keuzevrijheid te geven. Sindsdien wordt door de vele energieleveranciers een hevige strijd gevoerd om de gunst van de consument. In de liefde en in zaken is alles geoorloofd, moet de Nederlandse Energie Maatschappij (NEM) hebben gedacht, bekend geworden […]

Lees meer

HvJ EU: een rechterlijke beslissing in een lidstaat moet worden erkend in de andere lidstaten, zelfs als die beslissing onjuist mocht zijn

De zaak: Diageo Brands BV tegen Simiramida-04 EOOD Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 16 juli 2015 een belangrijk arrest gewezen in een principiële kwestie die ging over de erkenning in Nederland van een beslissing van de Bulgaarse rechter. Daarnaast heeft het Hof van Justitie in die zaak beslist of in […]

Lees meer

Nieuwssites aansprakelijk voor anonieme reacties

De Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 16 juni 2015 geoordeeld dat de beslissing van de Estse rechter waarbij Delfi, een Ests internetportaal, aansprakelijk is gehouden voor bedreigende (anonieme) reacties die door lezers op haar nieuwssite waren geplaatst, niet strijdig is met de vrijheid van meningsuiting […]

Lees meer

Acta blijft gemoederen bezighouden.

Voor- en tegenstanders vallen al geruime tijd over elkaar heen als het gaat om het antipiraterij-verdrag ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Met dit verdrag wil men de handel in illegale producten bestrijden en het intellectueel eigendom van de rechthebbenden beschermen. Achter het verdrag zit de VS en de aldaar gevestigde film- en muziekindustrie. Met name de […]

Lees meer

‘2012’

Terwijl de laatste weken van het jaar verstrijken en iedereen zich langzaam instelt op de komende feestdagen, ben ik bezig ben met alweer mijn laatste column van het jaar. Bij het bedenken van een onderwerp realiseer ik mij dat het jaar 2012 voor de deur staat. ‘2012’, daar was toch iets mee? Mijn zoekopdracht op […]

Lees meer