Nieuws

Zorgplicht bij extendable en cancelable swap: de lat ligt hoog

Rentederivaten staan in de schijnwerpers. Gebrekkig advies en onvoldoende voorlichting vormen aanleiding voor diverse procedures. Het Uniform Herstelkader kan in voorkomende gevallen een oplossing bieden. Het Uniform Herstelkader biedt ook een oplossing voor extendable en cancelable swaps, maar is niet op alle ondernemers van toepassing. Dit betekent niet dat banken vrij spel hebben. Bij ondernemers […]

Lees meer

Rentevisie relevant bij renteswaps?

Is de rentevisie van de bank relevant bij de beoordeling of een renteswap een passend product is? Op 1 augustus 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2017:3136) een belangrijk tussenarrest gewezen. In dit arrest stelde het Gerechtshof vast dat de verwachting over de toekomstige ontwikkelingen van de relevante rente één van de elementen is die van […]

Lees meer

Renteswap en dwaling: is het toekennen van een waardevergoeding aan de bank redelijk?

Op 25 juli 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam een interessant arrest gewezen over de gevolgen van een terecht beroep op dwaling bij een rentederivaat. In tegenstelling tot een eerder arrest van hetzelfde Gerechtshof, wordt geoordeeld dat de bank geen recht heeft op een waardevergoeding voor de prestatie, het voor haar rekening nemen van het risico […]

Lees meer

Geen verjaring bij renteswaps vanwege collectieve stuiting

Inleiding In mijn vorige publicaties ben ik ingegaan op onderwerpen die spelen bij rentederivaten: • een succesvol beroep op dwaling bij rentederivaten; • de uitwerking van een beroep op dwaling; • bedrog bij rentederivaten; • de geschiktheid van het product renteswap en of er sprake is van schade; • schadevergoeding ook voor grote bedrijven; • […]

Lees meer

Schadevergoeding rentederivaten ook voor grote bedrijven

Inleiding Het Gerechtshof Den Haag heeft op 14 februari 2017 een belangrijke beslissing genomen in een renteswapzaak. Staalbedrijf Kontinex heeft in hoger beroep een rechtszaak gewonnen van Rabobank. De uitkomst van deze rechtszaak maakt duidelijk dat ook grootbedrijven recht kunnen hebben op compensatie vanwege tekortschietende advisering over rentederivaten. Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB Procedures over rentederivaten […]

Lees meer

Renteswap geen geschikt product, maar is er sprake van schade?

In een vandaag gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Amsterdam die al op 25 november 2015 is gewezen (ECLI:NL:RBAMS:2015:9083) wordt ingegaan op de zorgplicht van banken bij het aangaan van een renteswap. In deze zaak wordt bevestigd dat een bank een geschikt financieel product moet adviseren en dat een advies van een bank moet worden afgestemd […]

Lees meer

Dwaling bij renteswapovereenkomst, het vervolg

In een eerdere publicatie besprak ik de stand van zaken in een tweetal procedures die voor het Gerechtshof Amsterdam werden gevoerd inzake een beroep op dwaling. In de zaak die tussen ABN AMRO Bank en een vastgoedondernemer speelde werd op 10 november 2015 een tussenarrest gewezen, waarin aan de partijen de gelegenheid is gegeven voor […]

Lees meer

Overkreditering bij hypotheekverstrekking: zorgplicht en schade

Op 12 oktober 2016 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een geschil tussen Rabobank en twee gedaagden (hierna: “het stel”) over overkreditering. De uitspraak is interessant, omdat deze afwijkt van recente jurisprudentie van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor wat betreft de vraag wat onder schade valt in geval van overkreditering. Het geschil Het stel heeft in […]

Lees meer

Geen eigen-schuld-verweer bij effectenlease

Op 2 september 2016 heeft de Hoge Raad de mogelijkheid voor een financiële instelling om het ‘ eigen-schuld-verweer ’ in te roepen beperkt. Deze beperking geldt wanneer de instelling niet alleen verzuimd heeft om te voldoen aan de wettelijke bijzondere zorgplicht tegenover haar particuliere wederpartij, maar daarnaast ook een publiekrechtelijke verplichting heeft geschonden (ECLI:NL:HR:2016:2012 en […]

Lees meer

Martijn Bonefaas in Magna Charta Academie voor de Rechtspraktijk

Met een bijdrage over het beroep op dwaling bij rentederivaten.  

Lees meer