Nieuws

U heeft geen tv gekocht!

Peter Tennekes, advocaat Bouw- en aanbestedingsrecht op onze vestiging in Utrecht schreef vanuit de bouwkeet een column voor Cobouw.

Lees meer

AANBESTEDINGEN: KANS OP WERK! (deel 4)

4/5: SCHRIJF IN, BLIJF DEELNEMEN EN DENK MEE OVER HET VERVOLG!  In oktober van dit jaar verzorg ik – opnieuw – een workshop in Utrecht voor (potentiële) inschrijvers op aanbestedingen. In aanloop daarnaartoe behandel ik alvast in vijf korte etappes een paar onderwerpen die in oktober uitgebreider aan bod zullen komen. Deze onderwerpen hebben allemaal […]

AANBESTEDINGEN: KANS OP WERK! (deel 3)

3 VAN 5 : Stel tijdig kritische vragen! In oktober van dit jaar verzorg ik – opnieuw – een workshop in Utrecht voor (potentiële) inschrijvers op aanbestedingen. In aanloop daarnaartoe behandel ik alvast in vijf korte etappes een paar onderwerpen die in oktober uitgebreider aan bod zullen komen. Deze onderwerpen hebben allemaal te maken met […]

AANBESTEDINGEN: KANS OP WERK! (deel 2)

2 VAN 5 : WORDT DE JUISTE PROCEDURE EN CORRECTE OMVANG VAN DE OPDRACHT GEBRUIKT? In oktober van dit jaar verzorg ik een workshop in Utrecht voor (potentiële) inschrijvers op aanbestedingen. In aanloop daarnaartoe behandel ik alvast in vijf korte etappes een paar onderwerpen die in oktober uitgebreider aan bod zullen komen. Deze onderwerpen hebben […]

AANBESTEDINGEN: KANS OP WERK!

1 VAN 5 :KOM (ZO VROEG MOGELIJK) AAN TAFEL In oktober van dit jaar verzorg ik – opnieuw – een workshop in Utrecht voor (potentiële) inschrijvers op aanbestedingen. In aanloop daarnaartoe behandel ik alvast in vijf korte etappes een paar onderwerpen die in oktober uitgebreider aan bod zullen komen. Deze onderwerpen hebben allemaal te maken […]

Nieuwsbrief aanbestedingsrecht februari 2017

Najaar 2016 stond ik een museum bij in een kort geding tegen de verliezende inschrijver van de betreffende aanbestedingsprocedure, een procedure die ook door mij was begeleid. De eisende partij in kort geding verzocht om een herbeoordeling en meende alsnog recht te hebben op de opdracht. Het betrof de renovatie en nieuwbouw van het museum, […]

Leidt voorkennis bij aanbestedingen tot uitsluiting?

Om de integriteit bij aanbestedingen te waarborgen is het essentieel dat de scheiding van belangen voldoende wordt gewaarborgd. Aanbestedende diensten zijn nogal eens terughoudend bij het inschakelen van de markt of het houden van marktconsultaties. Met name aan de voorkant van aanbestedingsprocedures ligt het risico van ontoelaatbare belangenverstrengeling op de loer. De vraag is hoe […]

Lees meer

EVOA-contract overbrenging groene-lijstafval kent valkuilen en verbeterpunten

Dit artikel is verschenen in het magazine ‘Weg en Wagen’ nummer 76, juni 2015, jaargang 29. Weg en Wagen is een gratis e-magazine over vervoerrecht, douanerecht en transport van afval. Rubriek Transport van afval EVOA-contract overbrenging groene-lijstafval kent valkuilen en verbeterpunten / mr. Ron Laan Voor de overbrenging van afvalstoffen als bedoeld in de EVOA, […]

Lees meer

Privaat aanbesteden: vrijheid, blijheid?

Private aanbestedingen zijn aan de orde van de dag. Om als inschrijver voor de aanbesteding van een opdracht in aanmerking te komen, moeten de aanbestedingsstukken scherp worden gelezen en alle vragen gedetailleerd en binnen de gestelde termijn worden gesteld. Ervan uitgaande dat de inschrijver hieraan voldoet, is het uiteraard nog niet vanzelfsprekend dat de inschrijver […]

Nieuwe aanbestedingswet: dit zijn de aandachtspunten

De consequenties van de nieuwe aanbestedingswet, die per 1 april 2013 haar intrede deed, zijn nog niet voor iedereen gesneden koek. Waar moet je vooraf op letten? Wat zijn de juridische haken en ogen? Van Diepen Van der Kroef Advocaten geeft antwoord. Aanbestedingsplichtig? ‘De vraag of je moet gaan aanbesteden of niet, hangt samen met […]