Nieuws

De nieuwe Arbowet

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet, in werking getreden. Zowel werkgevers als werknemers worden voortaan intensiever betrokken bij het arbobeleid binnen de onderneming. De onafhankelijk rol van de bedrijfsarts wordt versterkt en de nadruk komt meer te liggen op preventie. Basiscontract in de Arbowet De nieuwe wet stelt […]

Lees meer

Ontslag wegens disfunctioneren

Aandachtspunten voor de werkgever bij het functioneren van de werknemer Na invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in juli 2015 is in het Burgerlijk Wetboek de ongeschiktheid van de werknemer om zijn functie naar behoren te vervullen opgenomen als een van de ontslaggronden. Een verbeterplan is nodig De werknemer moet eerst de gelegenheid […]

Lees meer