Nieuws

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

Ondanks de arbeidsongeschiktheid van werkneemster ontbindt de kantonrechter na een gegeven ontslag op staande voet de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk. Feiten Werkneemster is sinds 1 oktober 2003 bij werkgever in dienst in de functie van verkoopmedewerkster. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO Mode en Sportdetailhandel van toepassing. Er was sprake van een arbeidsovereenkomst op flexibele basis. Dit […]

Lees meer

Is detentie een reden voor ontslag op staande voet?

In het arrest van de Hoge Raad van 17 december 2010 stond de vraag centraal of een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is wanneer een werknemer als gevolg van detentie niet op het werk verschijnt. Met andere woorden: is het aanvaardbaar om een regel aan te nemen dat een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling van een werknemer […]

Lees meer