Nieuws

Wijziging Wet Bescherming Persoonsgegevens vanaf 2016: meldplicht datalekken en groter boeterisico bij schending privacyregels

Per 1 januari 2016 wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De meest besproken wijziging ziet op de invoering van de zogenaamde meldplicht bij datalekken. Maar voor de praktijk misschien nog wel veel belangrijker: de boetebevoegdheden van het CBP worden aanzienlijk uitgebreid. Privacywetgeving wordt steeds belangrijker Privacybescherming wordt in het dagelijks (bedrijfs)leven steeds belangrijker. De privacywetgeving […]

Lees meer