Nieuws

Samenwerking Van Diepen Van der Kroef met Utrechtse advocatenkantoren

In het kader van de sponsoring van het jaarlijkse Jonge Balie congres dat dit jaar op 2 en 3 november in TivoliVredenburg plaatsvond heeft Van Diepen Van der Kroef Advocaten de handen ineengeslagen met de advocatenkantoren Wijn & Stael, Bosselaaar & Strengers, CMS, Van Benthem & Keulen en De Advocaten van Van Riet. De plezierige […]

Lees meer

HOE MAAK IK MIJN ORGANISATIE GEREED VOOR DE PRIVACY VERORDENING?

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. ‘Accountability’ (eigen verantwoordelijkheid) is daarbij het sleutelwoord. Dit brengt onder andere met zich mee dat organisaties moeten kunnen aantonen dat zij de maatregelen hebben getroffen die de AVG verplicht stelt. Wat betekent dit nu in praktische zin? Hoe maakt u binnen uw organisatie […]

Lees meer

Meerderheid zorgwebsites heeft geen veilige HTTPS-verbinding

Zo concludeert de Open State Foundation na onderzoek onder ruim 22.000 websites. Best merkwaardig als je kijkt naar de geldende beveiligingsstandaarden in de zorg zoals een NEN 7512:2015 en de NCSC ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties (2015). Advies Autoriteit Persoonsgegevens Daarnaast heeft de Autoriteit Persoonsgegevens al in maart 2016 een advies uitgebracht aan het Koninklijk Nederlands Genootschap […]

Lees meer

Meer bescherming van niet openbaar gemaakte know-how en bedrijfsgeheimen

Op 8 juni 2016 is een Europese richtlijn aangenomen die er toe moet leiden dat binnen de EU een universeler bescherming ontstaat voor niet openbaar gemaakte know-how en bedrijfsgeheimen. De diverse lidstaten moeten er voor 9 juni 2018 voor zorgen dat de bepalingen uit deze richtlijn zijn verankerd in Nederlandse wetgeving. Waarom acht de Europese Commissie […]

Lees meer

Van de (on)veilige haven naar het Privacy Shield

Op 12 juli 2016 heeft de Europese Commissie een zogenoemde adequacy-beschikking afgegeven waardoor er – wederom – een wettelijk basis bestaat voor de intercontinentale datadoorgifte van persoonsgegevens tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Dit besluit was hard nodig sinds het HvJEU op 6 oktober 2015 een streep door de voorganger van het besluit – de […]

Lees meer

Europese Commissie presenteert besluit inzake Privacy Shield met Verenigde Staten van Amerika

Zojuist heeft de Europese Commissie het ‘EU-VS Privacy Shield’ besluit aangenomen. Het besluit treedt per direct in werking. Hierdoor bestaat er nu weer een wettelijk kader voor de trans-Atlantische doorgifte van persoonsgegevens voor handelsdoeleinden. Dit was sinds oktober 2015 anders omdat het Hof van Justitie EU een streep zette door de toenmalige ‘Safe Harbour’ regeling omdat […]

Lees meer

Meldplicht datalekken: wanneer en aan wie moet ik melden?

Op 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op een aantal onderdelen gewijzigd. De meest besproken wijziging ziet op de invoering van de zogenaamde meldplicht bij datalekken. Daarnaast zijn de boetebevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: College Bescherming Persoonsgegevens) aanzienlijk uitgebreid. Wet meldplicht datalekken Eerder informeerden wij u al over de inwerkingtreding van […]

Lees meer

De auteursrechtelijke bescherming van Software

Lees meer

Waarom Creative Commons niet kan werken

CreativeCommons (CC) is het ‘bottom-up’ antwoord op de voortdurende expansie van de intellectuele eigendomsrechten. Het belangrijkste doel van het CC-project is het hergebruik van auteursrechtelijk beschermde werken te bevorderen – Lessig, de goeroe van de beweging, spreekt graag van het ‘remixen’ van werken. Dit doel, waarvoor men alleen maar sympathie kan hebben, kan echter onmogelijk […]

Lees meer