Nieuws

Benelux-gerechtshof en Benelux-merkenprocedures verbouwd

Er staat een aantal ingrijpende wijzigen op stapel in het Benelux – merkenrecht. Het gaat om: (a) het openstellen van oppositie tegen merkaanvragen die in het vaarwater komen van bekende merken; (b) een nieuwe ‘administratieve’ procedure tot vernietiging of verval van ingeschreven merken buiten de rechter om; en (c) de centralisering van beroeps- en cassatiezaken […]

Lees meer

CETA, Intellectueel Eigendom en kaas

Op 29 oktober jl. is het Canadees-Europese vrijhandelsverdrag ‘CETA’ ondertekend, waarvan de (gedeeltelijke, voorlopige) inwerkingtreding begin 2017 verwacht wordt. Wat betekent CETA voor de intellectuele eigendom, en voor kaas, en is er op deze terreinen reden voor ongerustheid? Wat is en wanneer geldt CETA? CETA, voluit Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement, betekent een […]

Lees meer

Uitspraak in zaak Apple’s flagshipstore – Winkelinrichting als merk

Een tekening van een winkelinterieur is geschikt als merk, zo heeft de hoogste Europese merkenrechter beslist met betrekking tot het interieur van Apple’s flagshipstore (HvJEU 10 juli 2014, C-421/13, Apple/DPMA). Voor een succesvolle inschrijving is wel nog nodig dat het interieur opvallend anders of zeer bekend is. Niettemin kunnen met name bijzonder ingerichte speciaalzaken en […]

Lees meer

Juridische topsport: aanhaken bij het WK voetbal

De aftrap van het WK Brazilië 2014 nadert. Naast het veld wordt gestreden om de gunst van de consument. Daarbij is sprake van een juridische wedloop tussen enerzijds de Wereldvoetbalbond FIFA en haar sponsors en anderzijds de niet-sponsors die op de aandacht voor dit evenement zullen willen aanhaken, in het bijzonder door ‘ambush marketing’. De […]

Lees meer

Update: Handhaving van intellectueel eigendomsrecht door de douane.

Auteurs: Mr. A.J. Gieske, Mr. A.J. Verbeek. Houders van merken, octrooien, auteursrechten en andere rechten van Intellectuele Eigendom (‘IE-rechten’) werken vaak succesvol samen met de douane om inbreukmakende artikelen van de Europese markt te weren. Nu al houden de douaneambtenaren in de EU jaarlijks meer dan 115 miljoen artikelen tegen waarvan zij vermoeden dat ze […]

Lees meer

Standaardoctrooien: spelregels voor licentienemers?

Welke spelregels gelden voor licentienemers en hoe hard kan de eigenaar van een octrooi op gestandaardiseerde technologie het spel spelen? Dat is in essentie de vraag die een Duitse rechter recent aan de hoogste Europese rechter heeft voorgelegd (Landgericht Düsseldorf, 23 maart 2013). Chinese giganten Het geschil in de Duitse zaak is onderdeel van een […]

Lees meer

Gebruiksplicht Europese merken: 100% helder?

INTELLECTUELE EIGENDOM Mr. A.J. Gieske, Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Amsterdam Mr. A.J. Verbeek, Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Haarlem Gebruiksplicht Europese merken: 100% helder? De afgelopen jaren is met spanning uitgekeken naar de onlangs genomen beslissing in de merkenzaak ONEL/OMEL (Hof van Justitie EU van 19 december 2012, zaak C-149/11). In deze […]

Lees meer

Aansprakelijkheid leidinggevende bij intellectuele eigendomsinbreuk

To be “een boefje” or not to be, thats the question”. Degene die optreedt voor een rechtspersoon is niet zelf aansprakelijk als daarbij sprake is van inbreuk op rechten van intellectuele eigendom. Voor bestuurders en/of leidinggevenden kan dit anders zijn. Twee recente uitspraken, over speelgoedhamsters en over camera’s, bieden hierover meer duidelijkheid. De “hamster”-casus (Rb […]

Lees meer

Voorsprong door techniek?

Met enige regelmaat doen wij in deze rubriek verslag van de verschillende beschermingsmogelijkheden die een onderneming ter beschikking staan waar het gaat om de bescherming van het uiterlijk van producten met een gebruiksfunctie. Dit uiterlijk wordt vaak beschermd via een beroep op het auteurs- en/of modelrecht en onrechtmatige daad (“slaafse nabootsing”). Omdat de vorm van […]

Lees meer

Valkuilen bescherming en exploitatie kwekersrecht

Bij de bescherming en exploitatie van kwekersrecht is het belangrijk om valkuilen te omzeilen, zodat een optimale bescherming en exploitatie van het (aangevraagde) kwekersrecht wordt bereikt. Hieronder zullen twee valkuilen worden besproken, waarvan wij in de praktijk regelmatig zien dat deze over het hoofd worden gezien. Bij de aanvraag van een kwekersrecht moet goed worden […]

Lees meer
Whatsapp