Nieuws

Seminar Arbeidsrecht: Ontwikkelingen rondom ziekteverzuim

Het arbeidsrechtteam van Van Diepen Van der Kroef Advocaten organiseert jaarlijks een aantal seminars waarbij actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen worden besproken. Hierbij nodigen wij u graag uit voor de 4e bijeenkomst van dit jaar, welke zal plaatsvinden op donderdag 4 oktober 2018. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van de ontwikkelingen rondom ziekteverzuim. Als een […]

Lees meer

Uitnodiging arbeidsrechtseminar Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Het arbeidsrechtteam van Van Diepen van der Kroef Advocaten verzorgt ook in 2018 weer een aantal seminars waarbij actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen worden besproken. Hierbij nodigen wij u graag uit voor de 3e bijeenkomst van dit jaar, welke zal plaatsvinden op donderdag 21 juni 2018. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van het medezeggenschapsrecht. Via […]

Lees meer

Uitnodiging Arbeidsrechtseminar Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Het arbeidsrechtteam van Van Diepen van der Kroef Advocaten verzorgt ook in 2018 weer een aantal seminars waarbij actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen worden besproken. Hierbij nodigen wij u graag uit voor de 2e bijeenkomst van dit jaar, welke zal plaatsvinden op donderdag 5 april 2018. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van de Algemene Verordening […]

Lees meer

Seminar arbeidsrecht: actualiteiten ontslagrecht

Het arbeidsrechtteam van Van Diepen van der Kroef Advocaten verzorgt ook in 2018 weer een aantal seminars waarbij actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen worden besproken. Hierbij nodigen wij u graag uit voor de 1e bijeenkomst van dit jaar, welke zal plaatsvinden op donderdag 1 februari 2018. Het onderwerp van deze bijeenkomst is actualiteiten ontslagrecht. Sinds de invoering […]

Lees meer

Tweemaal ontslag op staande voet: 1 + 1 = 0

De werkgever dient aan strenge voorwaarden te voldoen, wil hij een werknemer op staande voet ontslaan. Een van de voorwaarden om de arbeidsovereenkomst onverwijld te kunnen opzeggen is dat er een dringende reden moet bestaan voor de opzegging. In het arrest van 7 maart 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:448) heeft het Hof Den Haag zich gebogen over een […]

Lees meer

Motiveringsplicht werkgever bij concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst

Een werknemer met een tijdelijk dienstverband kan – in beginsel – niet worden gebonden aan een concurrentiebeding. Deze werknemer kan slechts worden gebonden aan een concurrentiebeding, indien in de schriftelijke bepaling, waarin het beding is neergelegd, wordt gemotiveerd welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen de werkgever heeft, die het concurrentiebeding (op het moment van het aangaan […]

Lees meer

Wet Werk en Zekerheid: verandering van de ketenregeling en opvolgend werkgeverschap

De werkgever en werknemer hebben de mogelijkheid een of meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan. De ketenregeling bepaalt wanneer het laatste tijdelijke contract in een reeks wordt omgezet in een vast contract. Door het invoeren van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) met ingang van 1 juli 2015 wijzigt de ketenregeling voor opvolgende, […]

Lees meer
Whatsapp