Nieuws

Marco Gerritsen in meest spraakmakende zaken 2019 van het Advocatenblad

Marco Gerritsen staat met de Moeders van Srebrenica in het jaaroverzicht ‘meest spraakmakende zaken van 2019‘ van het Advocatenblad (pagina 36).

Lees meer

Help, mijn faillissement is uitgesproken. Wat nu?

Wordt uw faillissement aangevraagd of is dit zelfs al uitgesproken? In dit artikel ga ik in op de mogelijkheden tot het voorkomen of terugdraaien van de uitspraak tot faillietverklaring. Voor veel ondernemers is het waarschijnlijk de grootste angst: in staat van faillissement worden verklaard. In sommige gevallen is een faillissement onontkoombaar. De schulden zijn nou […]

Lees meer

Seminar Actualiteiten Arbeidsrecht

Op dinsdag 10 december 2019 organiseert de sectie arbeidsrecht van Van Diepen Van der Kroef te Utrecht haar terugkerend halfjaarlijkse seminar. Dit keer zal het gaan over de Wet Arbeidsmarkt in Balans en over actuele ontwikkelingen in de rechtspraak. We zullen daarbij onder meer ingaan op: De Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat verandert er voor […]

Lees meer

Herstructurering in concernverband

Bij groei van een bestaande onderneming in concernverband maar ook in de huidige internet transitieperiode, kan herschikking van de structuur van het bedrijf in concernverband weer volop aan de orde zijn. Bij zo’n herstructurering is de verhouding tussen de betrokken belangen alles bepalend. Opzet en wijziging van een vennootschapsstructuur Zodra een onderneming onderhevig is aan […]

Einde faillissement, wat nu?

Wat betekent het voor u, als schuldeiser in het faillissement van een debiteur, wanneer het faillissement van uw debiteur (schuldenaar) wordt beëindigd? De meest voorkomende wijzen van beëindiging van een faillissement zijn de opheffing bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw en de vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a Fw. Bij beide opheffingen krijgen concurrente […]

Lees meer

Inlichtingenplicht in faillissement

Weet u wat de verplichtingen zijn van een failliet of bestuurder van een failliete vennootschap? Als men privé of met een vennootschap failliet wordt verklaard kan er heel wat op de failliet afkomen. De rechtbank benoemd een rechter-commissaris en stelt een curator aan. Een curator kan soms letterlijk bij de failliet binnen vallen en verwacht […]

Lees meer

Asbest bij aankoop woning: verborgen gebrek?

In de periode 1960-1990 zijn er veel asbesthoudende materialen in gebouwen verwerkt. Deze materialen zorgen nog steeds voor veel problemen. Wanneer in een woning asbest is verwerkt, kan dat leiden tot hoge saneringskosten en eventuele bijkomende schades. De vraag rijst wie er aansprakelijk is voor deze schades. Om tot aansprakelijkheid te komen zal er sprake […]

Lees meer

Asbest bij aankoop woning: aansprakelijkheid verkoper

In de periode 1960-1990 zijn er veel asbesthoudende materialen in gebouwen verwerkt. Deze materialen brengen nog steeds aanzienlijke (gezondheids)risico’s met zich mee. Aanwezigheid van asbest kan ook leiden tot hoge saneringskosten en eventuele bijkomende schades. De koper van een woonhuis zal zich eerst richten tot de verkopende partij om de schade te verhalen. Die situatie […]

Lees meer