Seminar Actualiteiten Arbeidsrecht

Geachte heer, mevrouw, Op donderdag 24 en dinsdag 29 november 2016 organiseert de sectie Arbeidsrecht van Van Diepen Van der Kroef Advocaten te Utrecht een najaarsseminar. WWZ en arbeidsongeschiktheid We staan stil bij uw positie met betrekking tot de zieke werknemer. Wat zijn de re-integratieverplichtingen? Wanneer is ontslag mogelijk? Is er dan een transitievergoeding verschuldigd en […]

Lees meer

Meer bescherming van niet openbaar gemaakte know-how en bedrijfsgeheimen

Op 8 juni 2016 is een Europese richtlijn aangenomen die er toe moet leiden dat binnen de EU een universelere bescherming ontstaat voor niet openbaar gemaakte know-how en bedrijfsgeheimen. De diverse lidstaten moeten er voor 9 juni 2018 voor zorgen dat de bepalingen uit deze richtlijn zijn verankerd in Nederlandse wetgeving. Waarom acht de Europese […]

Lees meer

Axel Hagedorn: Seponeren strafzaak Jan Böhmermann gevolg van behaagzucht Duitse OM

De Duitse justitie laat zijn oren hangen naar de Duitse publieke opinie die satiricus Jan Böhmermann wil beschermen en de Turkse president Erdogan in het stof wil laten bijten. Maar onrecht moet je niet met onrecht bestrijden, zo meent bijzonder hoogleraar Duits-Nederlandse rechtsbetrekkingen en advocaat Axel Hagedorn. De strafzaak tegen satiricus Jan Böhmermann over de […]

Lees meer

Geen eigen schuld bij effectenlease

Op 2 september 2016 heeft de Hoge Raad de mogelijkheid voor een financiële instelling om het ‘eigen-schuld-verweer’ in te roepen beperkt. Deze beperking geldt wanneer de instelling niet alleen verzuimd heeft om te voldoen aan de wettelijke bijzondere zorgplicht tegenover haar particuliere wederpartij, maar daarnaast ook een publiekrechtelijke verplichting heeft geschonden (ECLI:NL:HR:2016:2012 en ECLI:NL:HR:2016:2015). Dubbele […]

Lees meer

Axel Hagedorn: De nieuwe Duitsers

Wat is een Duitser en kunnen miljoen vluchtelingen dat ook worden? Bijzonder hoogleraar Duits-Nederlandse rechtsbetrekkingen Axel Hagedorn las het nieuwe boek van professorenechtpaar Herfried en Marina Münkler ‘Die neuen Deutschen‘. “Een aanrader voor wie het migratiedebat in Duitsland wil begrijpen.” Kort geleden is een boek van de echtgenoten Herfried und Marina Münkler in Duitsland verschenen […]

Lees meer

Welke op Prinsjesdag voorgestelde fiscale maatregelen zijn van belang voor de vastgoedsector?

Wijziging begrip bouwterrein (btw of overdrachtsbelasting) De belangrijkste maatregel voor de vastgoedsector en dan met name voor ontwikkelaars, is de aanpassing van het begrip bouwterrein. Volgens rechtspraak kwalificeert een terrein als bouwterrein, wanneer uit een beoordeling van alle omstandigheden, mits ondersteund door objectieve gegevens, blijkt dat op de datum van levering het betrokken terrein daadwerkelijk […]

Lees meer