Nieuws

Faillissementsaanvraag niet onderbouwd? Eenvoudige betwisting door schuldenaar volstaat voor afwijzing van het verzoek

Met name incassobureaus en door incassobureaus voor een bulk aan zaken ingeschakelde advocaten volstaan bij een faillissementsaanvraag van een schuldenaar nog wel eens met een summier verzoekschrift, waarin enkel is opgenomen dat de schuldenaar verkeert in de toestand te hebben opgehouden te betalen, omdat de schuldenaar de schuld aan de aanvrager en ook andere schulden […]

Lees meer

Pre-pack: een praktische toepassing van het insolventierecht

In 2012 deed de rechtbank ’s-Hertogenbosch een opmerkelijke uitspraak die door juristen in de insolventiepraktijk met instemming is ontvangen. De uitspraak wordt gezien als een overbrugging van de kloof tussen wetgeving en praktijk in de fase voordat het faillissement van een onderneming wordt uitgesproken (pre-pack). Voor de faillietverklaring van een schuldenaar op verzoek van een […]