Nieuws

Transport van afval: Terugnameplicht in het Europese afvaltransport

Lees meer

Transport van Afval – Beleidsnormen schijnveiligheid bij transport groene-lijstafval

Lees meer

Transport van Afval – Overheid kwetsbaar bij handhaving transport groen afval

Lees meer

Transport van Afval – Retour van emballage kan afval zijn

Lees meer

Transport van afval: De EVOA op hoofdlijnen

Lees meer

Natuursteen als bouwstof omzeilt afvalregels

Lees meer

mr. Ron Laan op studiedag Afvalrichtlijn

Milieuadvocaat mr. Ron Laan levert op 15 februari a.s. in het WTC te Rotterdam een bijdrage aan de studiedag Impact Nieuwe Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Mr. Laan geeft als erkend specialist op het terrein van het afvalstoffenrecht een lezing waarin de oude en de nieuwe Europese wetgeving met elkaar worden vergeleken vanuit het perspectief van de […]

Lees meer

EVOA: beoogde versoepeling blijft uit

Lees meer

Handhaving: blijven stilzitten kan veel geld kosten

Lees meer