Nieuws

Geen inhoudelijke beoordeling bij niet-ontvankelijkheid

Als een bezwaar- of beroepschrift niet-ontvankelijk wordt geacht, dan komt men niet meer toe aan de inhoudelijke beoordeling van de bezwaar- of beroepsgronden. In een recente uitspraak heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State nog eens duidelijk gemaakt dat een ontvankelijkheidsoordeel niet als een inhoudelijk oordeel kan worden beschouwd. Vereisten voor ontvankelijkheid Alvorens […]

Lees meer

Afval inzamelen volgens een route

Dit artikel is verschenen in het magazine ‘Weg en Wagen’ nummer 82, juni 2017, jaargang 31‘. Weg en Wagen is een gratis e-magazine over vervoerrecht, douanerecht en transport van afval.

Lees meer

Afvaltransport op zee anders geregeld dan op het land

Dit artikel is verschenen in het magazine ‘Weg en Wagen’ nummer 81, maart 2017, jaargang 31. Weg en Wagen is een gratis e-magazine over vervoerrecht, douanerecht en transport van afval.

Lees meer

Volg bij afvaltransport de juiste route

Dit artikel is verschenen in het magazine ‘Weg en Wagen’ nummer 79, juni 2016, jaargang 30. Weg en Wagen is een gratis e-magazine over vervoerrecht, douanerecht en transport van afval.

Lees meer

Geen overtreding als voorschrift niet voldoende kenbaar is

Als er geen duidelijke regel is, dan kun je voor schending van die regel niet gestraft worden. Er doet zich echter wel eens de situatie voor dat het bevoegd gezag van oordeel is dat er sprake is van een duidelijke regel en dat er volgens de vermeend overtreder geen regel is. De vraag of er […]

Lees meer

Parkeerplaatsen voor eigen gebruik, dus niet voor de buren!

Openbaarheid van parkeerplaatsen kan niet worden afgedwongen in omgevingsvergunning In de meeste bouwverordeningen is een bepaling opgenomen over het in voldoende mate ruimte aanwezig hebben voor het parkeren van auto’s. Als er onvoldoende parkeerruimte ten behoeve van een bouwplan aanwezig is, dan dient de vergunningaanvraag voor dat plan te worden geweigerd. Als er wel genoeg […]

Lees meer

Oplossing voor oververhitte woningmarkt: stimuleren bouw middeldure huurwoningen via bestemmingsplan

Projectontwikkelaars opgelet Er is een tekort aan middeldure huurwoningen. Een toename van het aanbod in deze categorie is volgens de Nederlandse Bank de sleutel om de woningmarkt meer in evenwicht te brengen. Een middeldure huurwoning is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tussen de € 34.000,- en € 43.000,- per jaar, waarbij de huur uitkomt […]

Lees meer

Illegale bouw beloond?

Legalisatie of handhaving bij bouwen zonder vergunning In de praktijk komt het geregeld voor dat de overheid erop wordt gewezen dat er ergens in de gemeente een bouwwerk is gerealiseerd zonder de daarvoor benodigde vergunning. Het zal niet verbazen dat dit soort kwesties met name wordt aangekaart door buren die zich niet kunnen vinden in […]

Lees meer

Lap3: Grip op grondstoffen

Zo veel mogelijk afval ombuigen naar grondstoffen. Dat is de richting van het derde Landelijk afvalbeheerplan. Het 358 pagina’s tellende beleidskader schrijft voor hoe meer hergebruik mogelijk wordt gemaakt. Biedt het inderdaad nieuwe kansen voor recycling? En hoe werkbaar is het plan in de praktijk? Advocaat Ron Laan en juridisch adviseur Annemiek Tubbing reageren in […]

Lees meer

Trage besluitvorming door de overheid; wat u kunt doen om de procedure te versnellen

Als je als ondernemer of privépersoon afhankelijk bent van besluitvorming van de overheid, dan is het natuurlijk wenselijk dat besluiten zo snel mogelijk worden genomen. Om aanvragers van besluiten niet te lang te laten wachten heeft de wetgever dan ook diverse termijnen bepaald waarbinnen een besluit moet worden vastgesteld. De praktijk leert echter dat bestuursorganen […]

Lees meer