Nieuws

De onderzoeksplicht van de makelaar

Een aspirant-koper die twijfelt over de bouwkundige staat van een onroerende zaak, doet er verstandig aan een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren voordat hij tot ondertekening van een koopovereenkomst overgaat. Hierdoor wordt voorkomen dat de koper voor vervelende verrassingen komt te staan. Dat makelaars die kopers bijstaan zich niet altijd realiseren dat hier ook een […]

Lees meer

Commissaris als feitelijk beleidsbepaler aangemerkt

Op commissarissen rust de taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap. Gaat het handelen van de commissaris echter verder dan het houden van toezicht en bemoeit hij zich met de operationele gang van zaken van de vennootschap, dan zijn daaraan risico’s verbonden […]

Lees meer