Nieuws

Belangrijke aandachtspunten voor bestuurders bij bestuurders- aansprakelijkheidsverzekeringen

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, ook wel D&O – (Directors and Officers) verzekering, beschermt bestuurders en commissarissen tegen persoonlijke aansprakelijkheid bij de uitoefening van hun functie. Om te voorkomen dat u als bestuurder bij een gerechtvaardigd beroep op de verzekering toch dekking misloopt, verdient het navolgende aandacht. Enquête Het voeren van verweer in een Ondernemingskamer procedure naar wanbeleid […]

Overname en Special Purpose Vehicle: Tips ter voorkoming van persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuur

Bij een overnametransactie is het niet ongebruikelijk dat de overnemende partij een vennootschap aanwijst die als feitelijke koper optreedt. Het gaat dan vaak om een speciaal daartoe op te richten nieuwe, nog lege, entiteit (in het jargon ook: ‘Special Purpose Vehicle of SPV’). Men dient er als bestuurder van zo’n aangewezen vennootschap wel voor te […]