Nieuws

Curator persoonlijk aansprakelijk voor overtreding onderhuurverbod

Een bron van ergernis van verhuurders van commercieel vastgoed; een huurder gaat failliet, de curator zegt de huurovereenkomst op en stelt het gehuurde gedurende de opzegtermijn – al dan niet tegen betaling – in het kader van een “doorstart” ter beschikking aan een derde zonder dat de verhuurder/eigenaar instemt of toestemming wordt gevraagd. Kan dat […]

Lees meer

Curator is persoonlijk aansprakelijk voor overtreding onderhuurverbod bij doorstart

Een bron van ergernis van verhuurders van commercieel vastgoed; een huurder gaat failliet, de curator zegt de huurovereenkomst op en stelt het gehuurde gedurende de opzegtermijn – al dan niet tegen betaling – in het kader van een ‘doorstart’ ter beschikking aan een derde zonder dat de verhuurder/eigenaar instemt of toestemming wordt gevraagd. Kan dat […]

Lees meer

Nieuw beleid gemeente Amsterdam voor woningdelen per 1 januari 2017 door wijziging Huisvestingsverordening

Een aanzienlijk deel van ruime, geliberaliseerde huurwoningen wordt in Amsterdam bewoond door woningdelers. Vaak door middel van een huurovereenkomst met één hoofdhuurder. Denk bijvoorbeeld aan studenten en starters die met vier of meer bewoners een woning huren en samen de huur betalen. Door deze vorm van bewoning vindt er feitelijk omzetting van zelfstandige woonruimte naar […]

Lees meer

Bestuurder let niet op en benoemt malafide opvolger

De rechtbank Overijssel oordeelde op 7 oktober jl. dat een bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, omdat hij onvoldoende onderzoek deed naar zijn opvolger, die later een fraudeur bleek te zijn. Het behoort volgens de rechtbank tot de taak van een bestuurder om, in een geval waarin de bestuurder zich niet meer in staat acht […]

Lees meer

Doorstart; hoe neem ik een failliete onderneming over?

Evert Baart, insolventiespecialist en curator, geeft een aantal tips and tricks die van pas kunnen komen bij het overnemen van onderdelen van failliete onderneming. Volop in het nieuws; doorstart na doorstart in faillissementen van winkelketens. Miss Etam, Halfords, Siebel en –bijna- V&D. het zijn maar een paar voorbeelden. Kennelijk bevatten deze winkelketens levensvatbare onderdelen die […]

Lees meer

De turboliquidatie – wat zijn de voordelen, nadelen en risico’s?

De turboliquidatie wordt gezien als een snelle manier om een vennootschap zoals een bv, stichting te ontbinden en te liquideren. Het besluit tot ontbinding van de vennootschap door middel van een turboliquidatie dient door de algemene vergadering (van aandeelhouders) te worden genomen. Door het nemen van het besluit houdt de vennootschap in principe direct op […]

Lees meer

Holding bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor management fee betalingen werkmaatschappij bij faillissement

In een recente uitspraak van de Hoge Raad (23 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1204) is uitgemaakt dat een bestuurder-aandeelhouder van de holding, die op haar beurt bestuurder/aandeelhouder was van de werkmaatschappij, persoonlijk aansprakelijk is voor de vlak voor faillissement uitgekeerde management fees aan de holding, die bij de werkmaatschappij achterstallig waren. Dit is een bijzondere uitspraak, omdat […]

Lees meer

Evert Baart nuanceert wetsvoorstel ‘Curator moet faillissementsfraude melden’

Minister Opstelten wil de curator in faillissementen aansporen om faillissementsfraude te herkennen en daarvan melding te doen bij het Openbaar Ministerie. Een nobel streven dat past in de pogingen van de minister om curatoren door middel van wetgeving meer armslag te geven in geval van vermoedens van faillissementsfraude. Evert Baart, advocaat faillissementsrecht bij Van Diepen […]

Lees meer

Veel te winnen voor curatoren bij overeengekomen verpandingsverbod

De Rechtbank Rotterdam heeft in een procedure tussen een curator en ABN AMRO Bank NV uitgemaakt dat een contractueel verpandingsverbod goederenrechtelijke werking kan hebben en de bank op die specifieke vorderingen geen pandrecht heeft. Curatoren zullen dus in het geval van een verpande debiteurenportefeuille alert moeten zijn. ECLI:NL:RBROT:2013:8758 Casus verpandingsverbod Eemhaven BV heeft een kredietrelatie […]

Lees meer

Annotatie uitspraak Baart qq./ABN AMRO inzake Palm Invest

Lees meer