Nieuws

De nieuwe Arbowet

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet, in werking getreden. Zowel werkgevers als werknemers worden voortaan intensiever betrokken bij het arbobeleid binnen de onderneming. De onafhankelijk rol van de bedrijfsarts wordt versterkt en de nadruk komt meer te liggen op preventie. Basiscontract in de Arbowet De nieuwe wet stelt […]

Lees meer