Nieuws

Hoe onrechtvaardig kan de WWZ zijn bij een terecht ontslag op staande voet?

Stel je eens voor Een werknemer steelt een aantal boeken van zijn werkgever en wordt op staande voet ontslagen op grond van diefstal. De kantonrechter vernietigt het ontslag omdat de werkgever niet heeft kunnen bewijzen dat sprake was van diefstal. De werkgever moet het salaris doorbetalen. In hoger beroep heeft het hof alsnog vastgesteld dat […]

Lees meer

WNT-3 EN EVALUATIEWET WNT

Het wetsvoorstel Uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT-3) is eind februari 2017 voor advies naar de Raad van State gestuurd¹. Doel van deze regeling is ook de bezoldiging van werknemers binnen de (semi)publieke sector te normeren. Variabele beloningen (bonussen) zijn toegestaan. Wel moet de totale bezoldiging onder het maximum blijven. Aan verkeersleiders wordt een hogere bezoldiging […]

Lees meer

Schriftelijkheidsvereiste concurrentiebeding

De afgelopen maanden zijn drie uitspraken verschenen over het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:653 lid 1 BW in het kader van de verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarin een concurrentiebeding is opgenomen. Reden om de ontwikkelingen in de afgelopen 15 jaar op een rijtje te zetten. Het begon allemaal met twee tegenstrijdige uitspraken in […]

Lees meer