Nieuws

Uitspraak Hoge Raad Srebrenica

Voorgeschiedenis In 2004 zijn wij begonnen met de voorbereiding van deze zaak. In 2007 volgde de procedure tegen de Staat en de VN. In alle gerechtelijke instanties werd geoordeeld dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht heeft voor zover de vorderingen zijn gericht tegen de VN. Daarop werd de procedure inhoudelijk alleen voortgezet tegen de Staat. […]

Lees meer

Kan de smaak van een voedingsmiddel wel of niet auteursrechtelijk worden beschermd?

Deze juridische, en niet zozeer culinaire, vraag staat centraal in het inmiddels langslepende conflict tussen het product Heks’nkaas van Levola en de Witte Wievenkaas van producent Smilde Foods. Levola is van mening dat de smaak van haar Heksenkaas zo oorspronkelijk is en het gevolg is van creatieve keuzes dat haar smakelijke smeerdip auteursrechtelijk dient te […]

Lees meer

Reclamesoaps

In 2004 werd de energiemarkt vrijgegeven om de concurrentie tussen energieleveranciers te bevorderen en de consument meer keuzevrijheid te geven. Sindsdien wordt door de vele energieleveranciers een hevige strijd gevoerd om de gunst van de consument. In de liefde en in zaken is alles geoorloofd, moet de Nederlandse Energie Maatschappij (NEM) hebben gedacht, bekend geworden […]

Lees meer

HvJ EU: een rechterlijke beslissing in een lidstaat moet worden erkend in de andere lidstaten, zelfs als die beslissing onjuist mocht zijn

De zaak: Diageo Brands BV tegen Simiramida-04 EOOD Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 16 juli 2015 een belangrijk arrest gewezen in een principiële kwestie die ging over de erkenning in Nederland van een beslissing van de Bulgaarse rechter. Daarnaast heeft het Hof van Justitie in die zaak beslist of in […]

Lees meer

Nederland, geef eindelijk openheid over Srebrenica

De Nederlandse Staat houdt veel zaken over de val van Srebrenica geheim, schrijven Marco R. Gerritsen en Simon A. van der Sluijs. In juli 1995 werd in Srebrenica door de Bosnische Serviërs genocide gepleegd. Meer dan 8.000 mensen, met name mannen en jongens, werden vermoord ondanks dat de VN het gebied tot safe area had […]

Lees meer

Inside the legal battle of the Mothers of Srebrenica against the Dutch State

In this article, Marco Gerritsen and Simon van der Sluijs of law firm Van Diepen Van der Kroef Advocaten, leading counsel for the Mothers of Srebrenica, give an inside view on their clients’ proceedings against the Dutch State. 11 July 2015 marks 20 years since the first genocide in Europe after World War II took […]

Lees meer

Nieuwssites aansprakelijk voor anonieme reacties

De Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 16 juni 2015 geoordeeld dat de beslissing van de Estse rechter waarbij Delfi, een Ests internetportaal, aansprakelijk is gehouden voor bedreigende (anonieme) reacties die door lezers op haar nieuwssite waren geplaatst, niet strijdig is met de vrijheid van meningsuiting […]

Lees meer

Hof van Justitie: hyperlink geen inbreuk op auteursrecht

Arrest Hof van Justitie van de Europese Unie van 13 februari 2014 Casus De casus is als volgt. Een aantal Zweedse journalisten heeft krantenartikelen geschreven die zijn gepubliceerd. Deze artikelen zijn daarnaast vrij toegankelijk op de website van de betreffende krant. Een derde exploiteert een website die haar klanten hyperlinks verstrekt naar op andere websites […]

Lees meer

Einde downloaden uit illegale bron nabij?

Het uploaden van muziek, films en boeken zonder toestemming van de rechthebbenden is in Nederland niet toegestaan. Anders dan in de meeste Europese landen is het in Nederland daarentegen wel toegestaan om dergelijk beschermde werken uit illegale bron te downloaden. Een langdurig juridisch geschil over de hoogte van de zogenaamde thuiskopieheffing lijkt aan deze praktijk […]

Lees meer

Doek valt definitief voor Programmaraden

Halverwege de jaren negentig werden in Nederland de zogenaamde programmaraden ingevoerd. Via de programmaraden kunnen burgers binnen hun gemeente invloed uitoefenen op de samenstelling van het basispakket televisie- en radiozenders. In 2011 maakte de minister van OCW bekend de programmaraden te willen afschaffen. De daarmee samenhangende wijziging van de Mediawet is begin deze maand door […]

Lees meer