Nieuws

De billijke vergoeding bij ontslag, dus toch een vergoeding op maat?

Zeer recent heeft de Hoge Raad een verhelderende uitspraak gedaan over de zogeheten ‘billijke vergoeding’ (ECLI:NL:HR:2017:1187). Dit is de vergoeding die door de rechter  bovenop de transitievergoeding kan worden toegekend. Bij deze vergoeding gaat het erom werknemers te compenseren voor het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De vergoeding dient aan te sluiten bij alle […]

Lees meer

Rioolheffing door gemeenten, op goed geluk?

Veel huiseigenaren zijn tevens eigenaar van een bijbehorend perceel of bouwwerk dat niet is aangesloten op de gemeentelijke riolering. In dit verband kan worden gedacht aan een losstaande garagebox, maar hieronder valt bijvoorbeeld ook een stuk naastgelegen grasland. Het is afhankelijk van de gemeentelijke verordening of een gemeente over deze specifieke eigendommen een aanslag rioolheffing […]

Lees meer