Nieuws

Opzegtermijn van één jaar in overeenkomst van accountant is onredelijk bezwarend

Op 6 maart 2018 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een zaak over de algemene voorwaarden van een accountant. De accountant hanteerde in zijn algemene voorwaarden een opzegtermijn voor zijn klanten van één jaar. Eén van de klanten zegde gedurende het jaar op, waarna de accountant aanspraak maakte op doorbetaling van de overeengekomen maandelijkse […]

Lees meer

Hoge annuleringskosten? Rechtbank oordeelt: onredelijk bezwarend beding in de algemene voorwaarden

Op 24 oktober 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door Brugman Keukens en Badkamers (“Brugman”) tegen een klant. Brugman vorderde van de klant op basis van haar algemene voorwaarden betaling van annuleringskosten, omdat de klant zijn bestelling van een keuken had geannuleerd. Brugman komt echter van een koude […]

Lees meer

6 Tips voor het opstellen van contracten

U bent ondernemer en hebt een contract nodig. Bijvoorbeeld omdat u werkzaamheden voor iemand gaat verrichten, omdat u een samenwerkingsovereenkomst aangaat of personeel in dienst neemt. U wilt uw afspraken goed vastleggen, maar hoe moet dat nu eigenlijk? Hieronder een aantal tips. 1. Schriftelijk, schriftelijk, schriftelijk Deze tip zou voor zich moeten spreken, maar regelmatig […]

Lees meer

Ondernemers, investeer in uw contracten

U bent ondernemer en gaat werkzaamheden voor iemand verrichten. Of u gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met een andere ondernemer. U kunt er dan voor kiezen om te werken op basis van mondelinge afspraken en goed vertrouwen. Een overeenkomst is immers altijd bindend, of deze nu alleen mondeling is gesloten of ook op papier is gezet. […]

Lees meer

Rechtbank fluit ING terug: verhoging kredietopslag schending van de zorgplicht en in strijd met redelijkheid en billijkheid

Op 4 november 2015 heeft de Rechtbank Amsterdam een vonnis gewezen waarin zij heeft bepaald dat ING Bank heeft gehandeld in strijd met haar zorgplicht en met de redelijkheid en billijkheid, bij het afsluiten van een kredietovereenkomst in combinatie met rentederivaten. ING Bank moet de betreffende klant bijna € 800.000,– terugbetalen. De feiten In 2009 […]

Lees meer

Buitengerechtelijke incassokosten in B2B-relaties, hoe zit dat precies?

Op 10 juli 2015 heeft de Hoge Raad een aantal prejudiciële vragen beantwoord over buitengerechtelijke incassokosten in B2B-relaties, oftewel business to businessrelaties; de rechtsverhouding tussen twee professionele contractspartijen. Het geschil: buitengerechtelijke incassokosten in B2B-relaties Het geschil waaruit de prejudiciële vragen voortvloeiden betrof een betalingsachterstand van de koper van een partij bouwmaterialen ( ‘schuldenaar’) aan de […]

Lees meer

Verjaring en stuiting van de schadevergoedingsvordering uit hoofde van bestuursaansprakelijkheid

De Hoge Raad heeft op 14 november 2014 een arrest gewezen over de verjaring van vorderingen tot schadevergoeding uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. Twee punten met betrekking tot verjaring komen aan de orde. Ten eerste bevestigt de Hoge Raad vaste rechtspraak met betrekking tot de aanvang van de verjaringstermijn. Een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid verjaart […]

Lees meer

Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd na verzending van de ‘veertiendagenbrief’

De Hoge Raad heeft met haar prejudiciële beslissing van 13 juni 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1405) een einde gemaakt aan de verwarring over de vraag wanneer een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten kan worden gevorderd. De schuldeiser hoeft slechts een enkele aanmaning te verzenden, waarin een termijn van veertien dagen wordt gegeven om alsnog tot betaling over te gaan […]

Lees meer