Martijn Bonefaas
Expert zorgplicht banken
General Counsel

Martijn Bonefaas

Martijn Bonefaas is partner en werkzaam vanuit de vestiging Hoorn. Hij is gespecialiseerd in het financieel recht, insolventie en herstructurering, vastgoed en collectieve acties. Hij begeleidt ondernemers in moeilijkheden, adviseert en procedeert onder meer over complexe herstructureringsvraagstukken, faillissementssituaties, bedrijfsbeëindiging en doorstarts. Ook wordt hij regelmatig door de rechtbank als curator benoemd voor ondernemingen in de retail, zakelijke dienstverlening, bouw en horeca. Als advocaat treedt Martijn Bonefaas op voor zowel (semi)overheden, ondernemers alsook voor particulieren.

Martijn Bonefaas woont in Enkhuizen, is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is lid en voormalig voorzitter van de vrijwilligersclub Ronde Tafel Drechterland 130, trekt geregeld zijn hardloopschoenen aan en is liefhebber van Italië.

Functie:
  • Advocaat
  • Partner
Advocaat sinds:
2002
Vestigingen:
Opleidingen:
  • Rechten aan de Universiteit van Amsterdam
  • Real Estate Law aan de Grotius Academie
Voorbeelden van werkzaamheden:
  • Adviseren en procederen over herstructurering, sanering, doorstart en faillissement waarbij vraagstukken aan de orde komen als hypotheek, pandrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana, verrekening, selectieve betaling, eigendomsvoorbehoud en retentierecht.
  • Adviseren en procederen over financiële producten zoals rentederivaten, renteswaps, kredieten en verzekeringen alsmede over de zorgplicht van banken.
  • Adviseren en procederen over de financiering van bedrijfsgerelateerde vraagstukken zoals kredietopzegging, uitwinning van zekerheden, hoofdelijkheid, borgtocht, verhoging van renteopslag en liquiditeitsopslag.
  • Adviseren en procederen over aansprakelijkheid, garantie, koop, huur, lease en incasso.
  • Optreden als curator in Noord-Holland van ondernemingen in de retail, zakelijke dienstverlening, bouw, horeca en tuinbouw.
Lidmaatschappen en nevenactiviteiten:
  • Ronde Tafel Drechterland 130
Talen:
Nederlands, Engels
Direct contact Sluiten

Meer informatie? Neem contact op met Martijn Bonefaas

Whatsapp