Evert Baart
Expert vastgoed
Overtuigend

Evert Baart

Evert Baart is partner en werkzaam vanuit de vestiging Amsterdam, gespecialiseerd in insolventierecht en vastgoed. Hij adviseert ondernemingen in verband met herstructureringen en faillissementen. De rechtbank Amsterdam benoemt hem regelmatig tot bewindvoerder in surseances van betaling en tot curator in faillissementen. In voorkomende gevallen gaat het om frauduleus handelende financiële instellingen.

In opdracht van een genationaliseerde Duitse bank verkocht Evert in 2014 voor tien miljoen euro aan vastgoed in een faillissement van een ontwikkelaar.
In het faillissement Palm Invest was hij curator, evenals in het internationale ponzifraudefaillissement van Witter Walwyn. Ook in andere faillissementen waarbij ponzifraude aan het licht kwam, werd hij benoemd als curator. En als advocaat stond hij benadeelde beleggers bij.
Evert Baart publiceert regelmatig over onderwerpen die met faillissementen te maken hebben.

Evert Baart studeerde rechten aan de UvA; sindsdien is hij in Amsterdam blijven wonen. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Functie:
 • Advocaat
 • Partner
Advocaat sinds:
1998
Vestigingen:
Opleidingen:
 • Rechten aan de Universiteit van Amsterdam
 • Financiële Economie aan de Erasmus Universiteit
Voorbeelden van werkzaamheden:
 • Advisering grote verhuurders onder andere over Airbnb en (onder)huur.
 • Advisering en begeleiding van projectontwikkelaars over verkoop van vastgoed, huurrecht, en aannemingsovereenkomsten.
 • Curator in faillissementen.
 • Advisering bij herstructureringen.
 • Advisering leveranciers over recht van reclame, eigendomsvoorbehoud.
 • Advisering crediteuren bij omgang met curatoren in faillissementen.
Lidmaatschappen en nevenactiviteiten:
 • Insolad
 • VBR-A (vereniging Bouwrechtadvocaten)
 • FIABCI (Internationale organisatie voor vastgoed professionals)
 • Bestuurslid FIABCI (Chapter Nederland)
 • Bestuurslid van het Amsterdams Juridisch Genootschap Notariële Vereniging
Talen:
Nederlands
Direct contact Sluiten

Meer informatie? Neem contact op met Evert Baart