Seminar Actualiteiten Arbeidsrecht

Op maandag 24 juni 2019 organiseert de sectie arbeidsrecht van Van Diepen Van der Kroef te Utrecht een seminar. Dit keer zal het gaan over actuele ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving.

We zullen onder meer ingaan op:

  • De billijke vergoeding; deze lijkt steeds makkelijker te worden toegekend aan werknemers, waardoor een ontslag toch weer (veel) duurder kan worden dan de bedoeling was bij de invoering van de WWZ.
  • Herplaatsingsinspanningen; er wordt van werkgevers meer verwacht op het vlak van herplaatsing; we zullen bespreken wat precies en bij welke ontslagrond dit in meer of mindere mate een rol speelt.
  • Compensatie voor betaling van de transitievergoeding na twee jaar ziekte; deze wet, over de inhoud waarvan in februari meer duidelijkheid is gekomen, wordt ingevoerd op 1 april 2020, maar leidt er nu al toe dat steeds meer werknemers met een slapend dienstverband een ontbindingsprocedure starten om werkgevers te bewegen de transitievergoeding te betalen.
  • Perikelen rondom de zieke werknemer en dan in het bijzonder de premieverhoging waar een werkgever mee wordt geconfronteerd als werknemers ziek uit dienst gaan; hoe kun je daar als werkgever actief invloed op uitoefenen?
  • De meest in het oog springende uitspraken van de afgelopen 12 maanden.
  • De Wet Arbeidsmarkt in Balans zoals recent door de Tweede Kamer aangenomen.

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs en nodigen u hierbij van harte uit.

Het programma op maandag 24 juni 2019

14.45 uur Ontvangst op het Stadsplateau 17 te Utrecht (u kunt zich melden bij de centrale receptie)
15.00 uur Aanvang presentaties
17.00 uur Afsluiting en borrel

Sprekers: Arbeidsrechtspecialisten Martin de Jong, Eelco Keuvelaar en Amerins Koekkoek

Aanmelden
Voor deelname aan een van de bijeenkomsten kunt u zich eenvoudig aanmelden via deze link onder vermelding van uw naam, adresgegevens, telefoonnummer alsmede de datum waarop u wilt deelnemen. Indien u een introducé wilt meenemen, is die persoon uiteraard ook van harte welkom. Graag ontvangen wij voor 14 juni a.s. uw aanmelding.

Inlichtingen
Voor meer inlichtingen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 030 – 236 46 00 of per e-mail.