Seminar Arbeidsrecht 23 mei 2019

Het arbeidsrechtteam van Van Diepen Van der Kroef Advocaten organiseert jaarlijks een aantal seminars waarbij actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen worden besproken. Hierbij nodigen wij u graag uit voor de 2e bijeenkomst van dit jaar, welke zal plaatsvinden op donderdag 23 mei 2019.

Tijdens het eerste deel van deze bijeenkomst zal mr. Robbert Reijnen spreken over de huidige stand van zaken met betrekking tot flexibele arbeidsrelaties en zal worden bezien welke wijzigingen het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans met zich meebrengt ten aanzien van oproepkrachten, payrolling en bepaalde tijd contracten. In het tweede deel van de bijeenkomst zal mr. Marjolein Gobes aan de hand van recente rechtspraak spreken over de actuele situatie in het ontslagrecht waarbij de focus zal liggen op de redelijke gronden voor de beĆ«indiging van het dienstverband en de betaling van de transitievergoeding. Daarbij zal worden besproken of de cumulatiegrond zoals wordt geĆÆntroduceerd in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans en de diverse nog in te voeren compensatieregelingen voor de transitievergoeding bij de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2020 een oplossing bieden voor de actuele problematiek.

Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt:

08.45 – 09.00 uur: Inloop/ontvangst met koffie en thee

09.00 – 10.00 uur: Flexibele arbeidsrelaties; de huidige stand van zaken en de toekomst, mede bezien in het licht van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans door mr. Robbert Reijnen

10.00 – 10.15 uur: Korte pauze

10.15 – 11.15 uur: Actualiteiten ontslagrecht; biedt het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans een oplossing voor de actuele problematiek in ontslagzaken? door mr. Marjolein Gobes

De bijeenkomst zal plaatsvinden in het AFAS-stadion in Alkmaar (Stadionweg 1, 1812 AZ).

Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden. Wel verzoeken wij u om u vooraf aan te melden. Dat kan middels het sturen van een e-mail aan het volgende adres: s.gouma@vandiepen.com.

Wij stellen uw deelname aan het seminar zeer op prijs.