HOE MAAK IK MIJN ORGANISATIE GEREED VOOR DE PRIVACY VERORDENING?

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. ‘Accountability’ (eigen verantwoordelijkheid) is daarbij het sleutelwoord. Dit brengt onder andere met zich mee dat organisaties moeten kunnen aantonen dat zij de maatregelen hebben getroffen die de AVG verplicht stelt.

Wat betekent dit nu in praktische zin? Hoe maakt u binnen uw organisatie op basis van de regels uit de AVG de vertaalslag, zodat risico’s zoveel mogelijk worden uitgesloten?

Op dinsdag 21 en donderdag 23 november 2017 organiseren wij in samenwerking met Dignitas IT Security Consultants een seminar waarin die praktische vertaalslag het hoofdonderwerp is. De bijeenkomst is dan ook bedoeld voor diegenen die een stap verder willen komen en willen weten hoe ze hun organisatie gereed kunnen maken voor de AVG.

Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

• de (inhoud van de) verwerkersovereenkomst;
• het privacy beleid ten opzichte van werknemers;
• het opstellen van een verwerkingsregister;
• adequate technische en organisatorische maatregelen;
• het laten toetsen van de getroffen maatregelen;
• de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens en de sancties die kunnen worden opgelegd.

Bovendien hebben wij een ‘checklist’ gemaakt waarin de belangrijkste stappen staan. Kortom: na afloop van dit seminar hebt u de nodige praktische handvatten om uw organisatie verder gereed te maken voor de AVG.

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs en nodigen u hierbij van harte uit.

Het programma op dinsdag 21 en donderdag 23 november 2017
14.45 uur Ontvangst op de Maliebaan 10a te Utrecht
15.00 uur Aanvang presentaties
17.15 uur Afsluiting en borrel

Sprekers: Martin de Jong, Camiel Beijer, Remco Lubbers (Dignitas) en Amerins Koekkoek

Aanmelden
Voor deelname aan een van deze bijeenkomsten kunt u zich eenvoudig aanmelden via deze link onder
vermelding van uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer alsmede de datum waarop u wilt deelnemen.
Indien u een introducé wilt meenemen, is die persoon uiteraard ook van harte welkom. Graag ontvangen
wij voor 7 november a.s. uw aanmelding.

Inlichtingen
Voor meer inlichtingen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 030 – 236 46 00 of per e-mail.