Workshop statutair bestuurder

Risico’s en dilemma’s: hoe daarmee om te gaan

Op dinsdag 16 mei 2017 organiseert de Utrechtse vestiging van Van Diepen Van der Kroef Advocaten een korte maar krachtige workshop over de bijzondere positie van de statutair bestuurder van de BV en NV.

Statutair bestuurders zijn het boegbeeld van de onderneming en dragen een grote verantwoordelijkheid. Er wordt veel van hen geëist. Juridisch gezien hebben zij echter een precaire positie. Of zij nu werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van een managementovereenkomst, hun positie is kwetsbaar. Daarnaast liggen verschillende vormen van persoonlijke aansprakelijkheid op de loer. De rechtspersoonlijkheid van de onderneming biedt namelijk lang niet altijd de gewenste bescherming.

Tijdens deze workshop gaan wij aan de hand van duidelijke praktijkvoorbeelden in op zowel de arbeidsrechtelijke positie van de directeur als op diens aansprakelijkheidsrisico’s. In dit kader besteden wij ook aandacht aan de verhouding tussen de directeur en de aandeelhouder(s) of Raad van Commissarissen, een veelal onduidelijk terrein. In hoeverre moet een directeur naar hen luisteren? Wat zijn de arbeidsrechtelijke consequenties als hij dat niet doet? Maar wat zijn de aansprakelijkheidsrisico’s als hij dat wél doet? Een lastig dilemma!

Bestemd voor

  • Statutair bestuurders van BV of NV
  • Commissarissen
  • (Groot)aandeelhouders
  • Juristen, vennootschapssecretarissen

De workshop wordt verzorgd door André Lieshout, partner op de Utrechtse vestiging van Van Diepen Van der Kroef. André Lieshout heeft met zijn 30 jaar ervaring als advocaat specialistische kennis van het arbeids- en ondernemingsrecht. Hij adviseert hoofdzakelijk bedrijven, waaronder multinationals, en instellingen onder meer over omvangrijke reorganisaties, aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheidszaken, overnames en onrechtmatige concurrentie. André Lieshout is voorzitter geweest van de Raad van Commissarissen van NAC Breda en heeft in die hoedanigheid én in zijn praktijk ruime ervaring opgedaan met de soms lastige positie van de statutair directeur.

Voor meer inlichtingen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 030 – 236 46 00 of per
e-mail: a.lieshout@vandiepen.com. Direct aanmelden voor deze workshop kan door een e-mailbericht te sturen aan g.vanleeuwen@vandiepen.com. Voor de volledige uitnodiging klikt u hier.