En u dacht een goede naam te hebben

Dat geschillen over intellectuele eigendom, waaronder begrepen het merkenrecht, vaker spelen dan u wellicht zou denken, blijkt wel uit de volgende actuele casus. Zoals bekend, maakte Sylvana Simons op 24 december 2016 bekend uit de politieke partij Denk te stappen. Zij liet weten verder te gaan met een nieuwe politieke partij, Artikel 1 genaamd.

Naar verluidt zou Simons overigens al weken voor haar vertrek uit Denk bezig zijn geweest met het opzetten van Artikel 1. Wat hier ook van zij, vast staat dat Artikel 1 op 14 december 2016 is opgericht en op die datum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Je zou denken dat dan ook over de naam (Artikel 1) goed zal zijn nagedacht.

Dat lijkt niet het geval te zijn. Er is namelijk een organisatie, stichting Expertisecentrum Discriminatie, die een ouder recht claimt op de naam Artikel 1. Deze stichting heeft in 2007 β€˜Art. 1’ als beeldmerk geregistreerd en, mogelijk getriggerd door de oprichting van Artikel 1 als politieke partij, deze naam op 30 december 2016 ook als woordmerk geregistreerd.

Het bestuur van Stichting Expertisecentrum Discriminatie heeft Simons verzocht om te kiezen voor een andere naam voor haar partij. Omdat een reactie van Simons uitbleef, heeft het bestuur nu aangekondigd een inbreukprocedure te zullen starten. Vermoedelijk zal de stichting zich op het standpunt stellen dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van haar merkrechten.

De kansen voor de partij van Simons lijken op het eerste gezicht juridisch niet goed. Zij het dat de stichting ervoor heeft gekozen om na de oprichting van Artikel 1 als politieke partij alsnog Artikel 1 als woordmerk te registreren. Je zou daaruit kunnen afleiden dat men het beeldmerk Art.1 alleen niet sterk genoeg vindt om tegen de partij van Simons op te treden. Mocht dat zo zijn dan zou de stichting tegengeworpen kunnen krijgen dat het woordmerk van latere datum is, want geregisterd na de oprichting van Artikel 1. Het kan juridisch dus nog een interessante strijd worden.

Is dit dan de eerste keer dat bij een politieke partij niet goed is nagedacht over de naam? Het antwoord is: Nee! In 2015 had – ironisch genoeg – Denk een geschil met GGZ-instelling Denk. Na het aanpassen door politieke partij Denk van het logo en de domeinnaam werd de ruzie uiteindelijk bijgelegd. Maar bijvoorbeeld ook de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) verzette zich in 2013 tegen de Ouderen Partij Amsterdam (OPA) om het gebruik van de naam OPA.

Kortom, het is in beginsel makkelijker om een politieke partij op te richten dan een goede naam te verzinnen die geen inbreuk maakt op een ouder recht van een derde. Een kort advies van te voren door een merkenbureau of een gespecialiseerde advocaat kan ellende achteraf voorkomen.

Marco Gerritsen