mr. Ron Laan op studiedag Afvalrichtlijn

Milieuadvocaat mr. Ron Laan levert op 15 februari a.s. in het WTC te Rotterdam een bijdrage aan de studiedag Impact Nieuwe Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Mr. Laan geeft als erkend specialist op het terrein van het afvalstoffenrecht een lezing waarin de oude en de nieuwe Europese wetgeving met elkaar worden vergeleken vanuit het perspectief van de rechtspraktijk. Andere sprekers zijn o.a. Han van Rijssen van de Vereniging Afvalbedrijven Dick Spanjaard van Attero en Max de Vries van BRBS Recycling. De studiedag wordt georganiseerd door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. Voor meer informatie over de studiedag klik hier.